in-thiep-tet-chuc-mung-nam-moi2018 copy

 

TƯNG BỪNG NGÀY KHAI GIẢNG

 

 NỘI DUNG THÁNG 4 – 2018

1 SỐ LƯỢNG:

-Tập trung huy động số lượng học sinh đến trường đảm bảo 100%

-Tiếp tục công tác vận động học sinh đến trường chuyên cần.

2.HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

 

-Triển khai tập huấn lại các nội nung do sở tổ chức tập huấn (Đ/c Hạnh; Đ/c N.Lý; Đ/c X.Lan) .

-Xóc lại chương trình các môn để đến 8/5 là tất cả các môn chuẩn bị kiểm tra học kỳ II.

-Tổ chức ôn tập các môn để chuẩn bị cho kỳ khảo sát chất lượng cuối học kỳ II đạt kết quả tốt

-Các tổ chuyên môn phân công giáo viên ra đề khảo sát chất lượng học kỳ II cho tất cả các môn, các khối lớp nộp về lãnh đạo chậm nhất vào ngày thứ 7 (23/4/2018) để lãnh đạo duyệt và gửi về phòng duyệt xong mới sao in để kiểm tra. Trừ các môn Toán; N.Văn; T.Anh và Sinh lớp 9 thi theo đề chung của toàn thị xã.

-Tiến hành tổ chức thi khảo sát, đánh giá chất lượng cuối học kỳ II. hoàn thành các báo cáo cuối học kỳ II

3.CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

a- Công tác phổ cập Cập nhật mọi thông tin

b-Công tác của tổ hành chính

-Chuẩn bị mọi điều kiện cho kỳ khảo sát chất lượng cuối học kỳ II

c- Công tácĐội – Công đoàn:

-Phát động phong trào thi đua cháo mừng Ngày Giải phóng Miền Nam

4. MỘT SỐ MỐC THỜI GIAN CẦN CHÚ Ý

 

Ngày 24/4: Các trường nộp bộ đề thi học kỳ qua

nhdtpgdthixabadon@gmail.com.

Ngày 24/12: Nhận giấy KT, nộp lịch KT học kyd I về phòng.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Kế hoạch khảo sát chất lượng học kỳ 2 năm học 2017-2018

1/ Tổ chức ôn tập

 

-Giáo viên bộ môn hoàn thành chương trình học kỳ I năm học 2017 – 2018 theo đúng tiến độ và kế hoạch của nhà trường đề ra.

-Chuyên môn sắp xếp lịch để cho giáo viên các bộ môn ôn tập bổ trợ kiến thức cho học sinh các khối lớp. Ưu tiên cho 3 môn : N.Văn; Toán và Tiếng Anh

-Động viên giáo viên và học sinh tăng cường công tác dạy và học bổ trợ kiến thức để ôn tập chuẩn bị cho việc khảo sát.

2/ Phân công ra đề, ra các quyết định thành lập các hội đồng

 

-Các tổ chuyên môn cử giáo viên ra đề khảo sát cho tất cả các môn của các khối lớp theo đúng phân công chuyên môn giảng dạy của giáo viên. Trừ các môn Toán; N.Văn; Anh và Sinh học lớp 9 thi theo đề chung của phòng (Có danh sách kèm theo)

Chú ý: Môn T.Anh các khối 6;7;8 đề ra có 2 phần riêng biệt. Phần viết 7.5 điểm và phần nói 2.5 điểm.

-Văn phòng nhà trường ra các quyết định thành lập các hội đồng : Ra đề; coi thi; chấm thi học kỳ I năm học 2017 – 2018.

-Lập danh sách học sinh tham gia khảo sát theo vần A,B,C… của từng khối lớp và lập danh sách phòng thi cho các khối lớp

 

3/ LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018 CỦA CÁC MÔN

 

  • CÁc môn C.Nghệ + GDCD + Âm nhạc + Mỹ Thuật + Thể dục+ Tin

 

Từ ngày 15/12 đến 25/12/2017: Giáo viên bộ môn ra đề, thông qua tổ chuyên môn và tiến hành cho khảo sát trong các tiết của bộ môn mình dạy (Theo thời khoá biểu). Nếu môn nào chưa kịp chương trình thì chuyên môn bố trí lịch để giáo viên khảo sát bảo đảm hoàn thành trước ngày 26/12/2016

 

  • Các môn còn lại (đề của Sở; Phòng và trường)

 

Ngày kiểm tra Giờ phát đề Giờ làm bài Th.gian làm bài Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
26/12/2016   7 giờ 30ph 7 giờ 35ph 90 phút Toán N.Văn
  9 giờ 30ph 9 giờ 35ph 45 phút T.Anh(v) T.Anh(v)
14 giờ 00ph 14 giờ 5ph   T.Anh(Nói) KHTN Toán
  Sinh
27/12/2016   7 giờ 30ph 7 giờ 35ph 90 phút N.Văn N.Văn T.Anh(Nói)
       
14giờ 00ph 14giờ 05ph 45 phút KHXH(90 phút) KHXH(90 phút) Sử
16giờ 00ph 16giờ 05ph 45 phút Địa
28/12/2016 7 giờ 30ph 7 giờ 35ph 90 phút Toán Toán
9 giờ 30ph 9 giờ 35ph 45 phút   T.Anh(v) T.Anh(v)  
14giờ 00ph 14giờ 05ph 90 phút N.Văn T.Anh(Nói) T.Anh(Nói)
16giờ 00ph 16giờ 05ph 45 phút Sinh   Hóa
29/12/2016 7 giờ 30ph 7 giờ 35ph 45 phút Sử KHTN(90 Phút)
8 giờ 10ph 8 giờ 15ph 45 phút Địa  
14 giờ 0ph 14 giờ 5ph 45 phút
 
Từ 30/12/2017 đến 04/01/2018  Hoàn thành chấm bài, lên điểm
10//01/2017 Bắt đầu thực hiện chương trình học kỳ II

 

Chú ý : Các buổi có thi các môn với thời gian khác nhau LĐHĐT sẻ trực tiếp thông báo giờ thu bài cho các phòng thi có thời gian ít hơn    

 

 

4– CHẤM BÀI:

 

-Các môn giáo viên tự kiểm tra đợt 1(Theo chương thời khóa biểu của bộ môn) giáo viên tự chấm bài xong nộp lại cho Đ/c X.Lan để cử người chấm lại lần 2 và ký vào bài thi

-Các môn thi theo lịch chung, lãnh đạo HĐT sẻ bố trí các cặp chấm và tiến hành chấm cuốn chiếu sau khi đã thi xong môn đó.

 

5- CÔNG VIỆC CỤ THỂ VÀ THÔNG TIN BÁO CÁO

 

-Ngày 18/12/2017 nộp đề về phòng qua mail: nhdtpgdthixabadon@gmail.com

-Ngày 20/12/2017 nhận giấy kiểm tra, nộp lịch kiểm tra, bộ đề (Có dấu đỏ) về tổ THCS

-Ngày 25/12/2017 vào lúc 7 giờ 30 phút nhận đề kiểm tra 4 môn phòng ra đề tại tổ THCS (1 LĐ và 1 GV)

-Ngày 05/01/2018: Nộp Báo cáo thống kê số liệu cuối kỳ (nhập trực tiếp qua GoogleDriver) và bản dấu đỏ

 

HIỆU TRƯỞNG

 

CÔNG KHAI KQ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017

 

TRƯỜNG THCS QUẢNG THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH  KHỐI 6
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp năm học 2017 – 2018 Năm học 2016 – 2017 Ghi chú
Học lực Hạnh kiểm

 

TRƯỜNG THCS QUẢNG THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH  KHỐI 7
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp năm học 2017 – 2018 Năm học 2016 – 2017 Ghi chú
Học lực Hạnh kiểm

 

 

TRƯỜNG THCS QUẢNG THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH  KHỐI 8
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp năm học 2017 – 2018 Năm học 2016 – 2017 Ghi chú
Học lực Hạnh kiểm

 

 

TRƯỜNG THCS QUẢNG THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH  KHỐI 9
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp năm học 2017 – 2018 Năm học 2016 – 2017 Ghi chú
Học lực Hạnh kiểm