psd-thiep-tet-2021

TƯNG BỪNG NGÀY KHAI GIẢNG

NĂM HỌC 2020-2021

 

 

 NỘI DUNG THÁNG 3 – 2021

1 SỐ LƯỢNG:

-Tập trung huy động số lượng học sinh đến trường đảm bảo 100%

-Tiếp tục công tác vận động học sinh đến trường chuyên cần.

2.HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

 

-Triển khai tập huấn lại các nội nung do sở tổ chức tập huấn (Đ/c Hạnh; Đ/c N.Lý; Đ/c X.Lan) .

-Xóc lại chương trình các môn để đến 6/5 là tất cả các môn chuẩn bị kiểm tra học kỳ II.

-Tổ chức ôn tập các môn để chuẩn bị cho kỳ khảo sát chất lượng cuối học kỳ II đạt kết quả tốt

-Các tổ chuyên môn phân công giáo viên ra đề khảo sát chất lượng học kỳ II cho tất cả các môn, các khối lớp nộp về lãnh đạo chậm nhất vào ngày thứ 7 (27/4/2019) để lãnh đạo duyệt và gửi về phòng duyệt xong mới sao in để kiểm tra. Trừ các môn thi theo đề chung của toàn thị xã.

-Tiến hành tổ chức thi khảo sát, đánh giá chất lượng cuối học kỳ II. hoàn thành các báo cáo cuối học kỳ II

3.CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

a- Công tác phổ cập Cập nhật mọi thông tin

b-Công tác của tổ hành chính

-Chuẩn bị mọi điều kiện cho kỳ khảo sát chất lượng cuối học kỳ II

c- Công tác Đội – Công đoàn:

-Phát động phong trào thi đua cháo mừng Ngày Giải phóng Miền Nam

4. MỘT SỐ MỐC THỜI GIAN CẦN CHÚ Ý

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

CÔNG KHAI KQ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018

 

TRƯỜNG THCS QUẢNG THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH  KHỐI 6
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp năm học 2017 – 2018 Năm học 2016 – 2017 Ghi chú
Học lực Hạnh kiểm

 

TRƯỜNG THCS QUẢNG THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH  KHỐI 7
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp năm học 2017 – 2018 Năm học 2016 – 2017 Ghi chú
Học lực Hạnh kiểm

 

 

TRƯỜNG THCS QUẢNG THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH  KHỐI 8
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp năm học 2017 – 2018 Năm học 2016 – 2017 Ghi chú
Học lực Hạnh kiểm

 

 

TRƯỜNG THCS QUẢNG THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH  KHỐI 9
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp năm học 2017 – 2018 Năm học 2016 – 2017 Ghi chú
Học lực Hạnh kiểm