???????????????????????????????????????????????????????????

CHAO MUNG 2011

TƯNG BỪNG NGÀY KHAI GIẢNG

 NỘI DUNG THÁNG 10 – 2017

1 SỐ LƯỢNG:

-Tập trung ổn số lượng học sinh .

-Tiếp tục công tác vận động học sinh đến trường chuyên cần.

-Công tác phổ cập: phân công nhập thông tin vào phần mềm phổ cập (Có kế hoạch cụ thể của Ban phổ cập) Lưu ý là 16/10 sẻ đóng  phần mềm.

2.HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

-Tiếp tục ổn định các nề nếp chuyên môn

-Giáo viên giảng dạy lớp 8+7 khẩn trương hoàn thành chương trình bộ môn, kế hoạch tổ chức ngoài giờ học và kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học, hoàn thành ký duyệt .

-Các giáo viên có kế hoạch bù chương trình của những ngày nghĩ để kịp tiến độ thời gian.

-Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 cho các em được chọn vào đội tuyển bồi dưỡng của thị xã. Họp phụ huynh của học sinh được chọn vào đội tuyển bồi dưỡng của thị xã để cùng phối hợp tạo điều kiện cho các em tham gia bồi dưỡng.

-Các giáo viên có học sinh được chọn vào đội bồi dưỡng của thị cần có kế hoạch bồi dưỡng thêm cho học sinh.

-Tiến hành tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh yếu cho các khối lớp để chuẩn bị cho việc khảo sát chất lượng của phòng, đặc biệt là khối lớp 9 với 3 môn Toán; Văn và Anh

-Các tổ chuyên môn tiến hành công tác thực tập và góp ý rút kinh nghiệm trong tổ về phương pháp giảng dạy. Cần chú ý sắp xếp để các thành viên trong tổ dự đầy đủ.

-Tổ chức thi “Sử dụng kiến thức liên môn để giải quyết một tình huống thực tế” cho học sinh để chọn sản phẩm, củng cố, bổ sung và dự thi cấp thị xã. Thi giáo án tích hợp của giáo viên

-Tăng cường hướng dấn và bồi dưỡng cho học sinh tham gia thi giải Toán và Tiếng Anh trên mạng Internet

 

3.CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

a- Công tác phổ cập : Bố trí giáo viên kiểm tra thông tin điều tra và nhập thông tin vào phần mềm, phối hợp với các trường trong phường để đối chiếu thông tin. Chú ý hoàn thành trướng 16/10

b-Công tác của tổ hành chính

-Ổn định lại các nề nếp làm việc của tổ, hoàn thành các báo cáo đầu năm

-Chuẩn bị và tổ chức Hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 với chủ đề “Học tấp để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân”

-Thủ quỷ chuẩn bị thu các khoản phụ huynh đóng góp để thanh toán tiền cho nhà thầu theo hợp đồng.

-Các phần hành khác hoàn thành kế hoạch của phần hành mình và báo cáo về H.trưởng vào ngày 20 hàng tháng

c) Đội và Công đoàn

+Đội : –Tiếp tục duy trì các nề nếp và các hoạt động của Đội, phát động thi đua hướng về ngày 20/10 và 20/11

           -Chuẩn bị mọi điều kiện để Đại hội liên đội

-Phối hợp với giáo viên Thể dục có kế hoạch tổ chức hội thi các môn TDTT trong trường

+Công đoàn :

-Tổ chức động viên Đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn

-Triển khai Hội nghị Công đoàn đầu năm

– Phát động thi đua hướng về ngày 20/10 và 20/11 trong đoàn viên Công đoàn

4. MỘT SỐ MỐC THỜI GIAN CẦN CHÚ Ý

Ngày 03/10 Hội nghị hiệu trưởng

Ngày 05/10: Tập trung đội tuyển HSG thị (Đã có thay đổi)

Ngày 09/10: Dự tổ chức điểm Hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt năm 2017 tại TH Số 2 Ba Đồn”

Ngày 09/10: Tổ chức Hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 với chủ đề “Học tấp để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân” tại trường.

Ngày 11-13 phòng dự kiến tổ chức Hội thảo dạy học Tiếng Anh theo hệ 10 năm

Ngày 16/10: Khóa phần mềm phổ cập

Ngày 17/10: Nộp hồ sơ đề nghị công nhận PC

 

 

CÔNG KHAI KQ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017

 

TRƯỜNG THCS QUẢNG THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH  KHỐI 6
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp năm học 2017 – 2018 Năm học 2016 – 2017 Ghi chú
Học lực Hạnh kiểm

 

TRƯỜNG THCS QUẢNG THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH  KHỐI 7
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp năm học 2017 – 2018 Năm học 2016 – 2017 Ghi chú
Học lực Hạnh kiểm

 

 

TRƯỜNG THCS QUẢNG THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH  KHỐI 8
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp năm học 2017 – 2018 Năm học 2016 – 2017 Ghi chú
Học lực Hạnh kiểm

 

 

TRƯỜNG THCS QUẢNG THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH  KHỐI 9
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp năm học 2017 – 2018 Năm học 2016 – 2017 Ghi chú
Học lực Hạnh kiểm