Archives

Ngoại khóa “Ngược dòng lịch sử”

Tháng Ba 8, 2015 8:38 sáng     Thực hiện kế hoạch năm học 2014 – 2015 của nhà trường và của tổ bộ môn Xã hội, nhằm xây dựng cho học sinh thái độ tích cực, yêu thích say mê học tập đối với…