Archives

DAO CẮT MỎ GÀ BẰNG NHIỆT

Tháng Ba 5, 2017 7:33 sáng PHẦN I.  ĐẶT VẤN ĐỀ           I . LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Xuất phát từ quá trình chăn nuôi gà với quy mô hộ gia đình, số lượng nuôi vừa phải( khoảng 30 con trở lên). Quá trình nuôi như vậy…