Archives

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH 2017

Tháng Tư 27, 2017 2:26 chiều Thực hiện quyết định số 248 ngày 24-02/2014 của thủ tướng chính phủ về ngày sách Việt Nam . Thực hiện kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 22/2/2017 của UBND Tỉnh Quảng Bình về tổ chức ngày sách Việt Nam năm 2017 . Thực…

KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH 2017

Tháng Tư 24, 2017 7:10 sáng KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM 2017   Thực hiện quyết định số 248 ngày 24-02/2014 của thủ tướng chính phủ về ngày sách Việt Nam . Thực hiện kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 22/2/2017 của UBND…