Archives

Quy chế website

Tháng Chín 23, 2017 10:23 sáng PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG THCS QUẢNG THUẬN                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE TRƯỜNG THCS QUẢNG THUẬN   CHƯƠNG I NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Giải thích từ ngữ Thông tin…

Nội dung 2( BDTX 2017- 2018)

Tháng Chín 22, 2017 7:26 chiều Nội dung bồi dưỡng 2: Bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên các cấp, các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương( Bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các…

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG CƠN BÃO SỐ 10

Tháng Chín 14, 2017 7:08 chiều   PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG THUÂN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số :       /KH   KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG CƠN BÃO SỐ 10   Thực  hiện KH phòng…

NGUYỄN BÁ QUANG

Tháng Chín 10, 2017 9:23 sáng NGUYỄN BÁ QUANG SINH NĂM : CHỨC VỤ: SỐ ĐIỆN THOẠI

Tạm biệt nhé – đồng nghiệp của tôi ơi!

Tháng Chín 9, 2017 5:09 chiều Nhận quyết định, ta hoàn thành nghĩa vụ Cả cuộc đời gắn bó với bảng đen Với giáo án và đồng nghiệp thân quen Với mái trường và những trang sách nhỏ Đã xa rồi những ngày trên bục giảng