Archives

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN THÁNG 10/2017

Tháng Mười 25, 2017 4:28 chiều Trường THCS Quảng Thuận   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THƯ VIỆN THÁNG 10/2017. – Hưởng ứng tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với chủ đề : “ Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân” – Tổ chức “Tuần…

KẾ HOẠCH THƯ VIỆN THÁNG 8,9/ 2017

Tháng Mười 25, 2017 4:26 chiều Trường THCS Quảng Thuận   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THƯ VIỆN THÁNG 8, 9/2017 – Kiểm tra tình hình sách của học sinh đảm bảo đầy đủ sách cho giáo viên và học sinh giảng dạy và học tập. Riêng học sinh khối 7,8…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ TUẦN 10 NĂM HỌC 2017- 2018

Tháng Mười 23, 2017 4:20 chiều PHÒNG GD- ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG THUẬN   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ  TUẦN: 10 NĂM HỌC 2017- 2018 (Từ ngày 23/9/2017 đến ngày 28/9/2017 )   NỘI DUNG CÔNG VIỆC – Làm hồ sơ, báo…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ HÀNH CHÍNH THÁNG 10/2017

Tháng Mười 23, 2017 2:57 chiều Trường THCS Quảng Thuận             KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ HÀNH CHÍNH THÁNG 10/2017   TT Phần hành được giao Nội dung công việc Ghi chú       1     Công tác Kế toán   Đối chiếu chứng từ với thủ quỹTổng hợp…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TUẦN: 10

Tháng Mười 23, 2017 2:44 chiều Phòng GD- ĐT Thị Xã Ba Đồn Trường THCS Quảng Thuận.     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TUẦN: 10 (Từ ngày 23/10/2017 đến 28/10/2017)   NỘI DUNG CÔNG VIỆC   – Tiếp tục cho giáo viên mượn sách. – Cho học sinh đọc sách, báo theo lịch tại…

Kế hoạch tuần 10

Tháng Mười 23, 2017 7:58 sáng KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10 (Từ ngày 23/10 đến ngày 29/10/2017)   I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TUẦN 9 1.Số lượng PC: Hoàn thành theo yêu cầu ban phổ cập 2.Công tác chuyên môn: a.Công tác dạy và học: – Thực hiện nghiêm túc về quy chế…

HƯỚNG DẪN ĐĂNG BÀI VIẾT

Tháng Mười 19, 2017 1:54 chiều HIỆN NAY ĐÃ CÓ HƯỚNG DẪN ĐĂNG BÀI LÊN WEBSITE. ĐỀ NGHỊ CÁC Đ/C CHÚ Ý THỰC HIỆN x https://youtu.be/wPWvZC2WXNs

KẾ HOẠCH TUẦN 1

Tháng Mười 11, 2017 11:02 sáng KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01 (Từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2017)   I.KẾ HOẠCH TUẦN 01 1.Số lượng phổ cập: – Duy trì số lượng các lớp 100% – Vận động học sinh trở lại trường(bỏ học trong hè) 2.Công tác chuyên môn: a.Công tác dạy và học: …

KẾ HOẠCH NĂM 2016

Tháng Mười 11, 2017 10:59 sáng KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC: 2016-2017 Căn cứ các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, các văn bản của chính phủ và thủ tướng chính phủ về giáo dục và đào tạo Căn cứ kế hoạch hành động của…