Archives

Kế hoạch tuần 10

Tháng Mười 23, 2017 7:58 sáng KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10 (Từ ngày 23/10 đến ngày 29/10/2017)   I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TUẦN 9 1.Số lượng PC: Hoàn thành theo yêu cầu ban phổ cập 2.Công tác chuyên môn: a.Công tác dạy và học: – Thực hiện nghiêm túc về quy chế…

HƯỚNG DẪN ĐĂNG BÀI VIẾT

Tháng Mười 19, 2017 1:54 chiều HIỆN NAY ĐÃ CÓ HƯỚNG DẪN ĐĂNG BÀI LÊN WEBSITE. ĐỀ NGHỊ CÁC Đ/C CHÚ Ý THỰC HIỆN x https://youtu.be/wPWvZC2WXNs

KẾ HOẠCH TUẦN 1

Tháng Mười 11, 2017 11:02 sáng KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01 (Từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2017)   I.KẾ HOẠCH TUẦN 01 1.Số lượng phổ cập: – Duy trì số lượng các lớp 100% – Vận động học sinh trở lại trường(bỏ học trong hè) 2.Công tác chuyên môn: a.Công tác dạy và học: …

KẾ HOẠCH NĂM 2016

Tháng Mười 11, 2017 10:59 sáng KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC: 2016-2017 Căn cứ các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, các văn bản của chính phủ và thủ tướng chính phủ về giáo dục và đào tạo Căn cứ kế hoạch hành động của…