Archives

BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH MÙA ĐÔNG XUÂN

Tháng Mười Hai 20, 2017 3:56 chiều   PHÒNG GD- ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN        TRƯỜNG THCS QUẢNG THUẬN                              BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH MÙA ĐÔNG XUÂN   Kính thưa: Quý thầy cô…
ke hoach

Kế hoạch khảo sát

Tháng Mười Hai 20, 2017 7:16 sáng   KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017 – 2018     Thực hiện Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017 -2018; Thực hiện Công văn số 1616/SGDĐT-GDTrH…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TUẦN 16

Tháng Mười Hai 4, 2017 2:28 chiều Phòng GD- ĐT Thị Xã Ba Đồn Trường THCS Quảng Thuận.     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TUẦN: 16 (Từ ngày 4/12/2017 đến 9/12/2017)   NỘI DUNG CÔNG VIỆC   – Tiếp tục cho giáo viên mượn sách. – Cho học sinh đọc sách, báo theo lịch tại…
tải xuốngHD

Matrixs

Tháng Mười Hai 2, 2017 4:19 chiều Tải về tại đây