Archives

anh7

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 5 NĂM 2018

Tháng Tư 23, 2018 9:59 sáng PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒNTRƯỜNG THCS QUẢNG THUẬN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                       KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI ĐỌC…
anh6

Kể chuyện theo sách

Tháng Tư 22, 2018 2:54 chiều Thực hiện quyết định số 1166/BGDĐT-GDTX ngày 26/3/2018       của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 5. Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về tổ chức ngày…