Archives

Mai Thầy về

Tháng Năm 30, 2018 3:01 chiều Chẳng buổi nào như buổi chiều nay     Vẫn nói cười mà lòng nghẹn lại Mai đây thôi đã thành kỷ niệm Bóng thầy còn có đứng nơi đây.   Mai thầy về còn nhớ trường xưa Những…

KÝ ỨC ĐỜI THẦY

Tháng Năm 15, 2018 4:51 sáng   Ngày 20 trở thành ngày truyền thống Tiết trời đông se lạnh hạt mưa rơi Năm tháng đi qua bao kỷ niệm xa xôi Vẫn đọng lại trong tôi ngày đầu đứng lớp   Nay tóc bạc đã nhiều tầng nhiều lớp Vẫn khó quên ngày lên…