Archives

ke hoach

Kế hoạch Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018

Tháng Mười 5, 2018 9:33 sáng KẾ HOẠCH Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” 2018 Với chủ đề: “ Trong cách học phải lấy tự học làm cốt” Thực hiện Công văn số 121/ CV- BCĐ ngày 14/9/2018 của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội…