Archives

6F64BAC6-E1F5-4538-BBDA-7D5E97FA13AB

Nhận quà của cty TNHH Đá Quý Hoa Việt

Tháng Mười 27, 2018 7:43 sáng       Hôm này, ngày 27/10/2018, trường THCS Quảng Thuận vinh dự nhận được sự tài trợ của công ty TNHH Đá quý Hoa Việt tại thành phố Hồ…

Kế hoạch Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018

Tháng Mười 5, 2018 9:33 sáng KẾ HOẠCH Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” 2018 Với chủ đề: “ Trong cách học phải lấy tự học làm cốt” Thực hiện Công văn số 121/ CV- BCĐ ngày 14/9/2018 của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội…