Archives

Chương trình ngoại khoá 22/12

Tháng Mười Hai 19, 2018 10:01 chiều HÌNH ẢNH ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ TRONG VĂN HỌC Rất đẹp hình anh lúc nắng chiều Bóng dài trên đỉnh núi cheo leo Núi không đè nặng vai vươn tới Lá nguỵ trang reo với gió đèo Chiến tranh đã lùi…

chuyên đề Địa HK I 2018

Tháng Mười Hai 19, 2018 9:53 chiều TRƯỜNG THCS QUẢNG THUẬN TỔ/NHÓM CM: TỔ KHXH, NHÓM SỬ – ĐỊA CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG BÀI HỌC, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC THEO NHÓM VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC ” I. LÍ DO THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ: Trong quan niệm…

chuyên đề chuyên môn Ngữ văn

Tháng Mười Hai 2, 2018 8:57 chiều CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-@———- BIÊN BẢN THẢO LUẬN, LỰA CHỌN CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN MÔN – NĂM HỌC 2018-2019 I. THỜI GIAN: 15 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 10…