Archives

How to Receive the Best Custom Essay Writing Service

Tháng Ba 28, 2019 6:25 chiều Finding an online essay writing service can be a wonderful way to write and receive your own grades done on time. But how do you know if you are getting exactly what you pay for? Let us take a…

Tổ KHTN với công tác thao giảng nâng cao chuyên môn

Tháng Ba 25, 2019 5:29 chiều Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, Tổ KHTN đã triễn khai một số nội dung hoạt động cụ thể: 1.Triển khai các chuyên đề: Căn cứ Công văn số 1308/SGDĐT-GDTrH ngày 9/7/2018 của Sở GD&ĐT Quảng Bình, Công văn số 441 ngày…

NGOẠI KHÓA PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG

Tháng Ba 12, 2019 8:09 chiều Tuổi trẻ học đường ngày nay đón nhận rất nhiều điều bổ ích và tốt đẹp từ cuộc sống nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với những hiểm họa, cám dỗ từ xung quanh. Một trong những hiểm họa ấy…