Archives

Tháng 5

Tháng Năm 8, 2019 7:59 sáng   Phượng bừng lên trong buổi sáng nay Hè đã tới cùng tháng 5 rộn rã Bằng lăng tím góc trời hoang hoải Ve rộn ràng báo hiệu một mùa thi   Lũ học trò ngẩn ngẩn ngơ ngơ Cứ đùa nhau và rồi thảng thốt Đã là thi…