Archives

Tuyển tập truyền kỳ mạn lục Nguyễn Dữ

Tháng Mười 31, 2019 9:17 sáng NGUYỄN DỮ Truyền kỳ mạn lục Lời tựa Nhà văn Việt Nam, người xã Đỗ Tùng, huyện Trường Tân, nay thuộc Thanh Miện, Hải Dương. Thuộc dòng dõi khoa hoạn, từng ôm ấp lý tưởng hành đạo, đã đi thi và có thể đã…