Archives

hamso

CHỦ ĐỀ 3: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Tháng Mười Hai 6, 2019 9:11 sáng CHỦ ĐỀ 3: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ   A.KIẾN THỨC CƠ BẢN : Khái niệm hàm số: Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được một…