Archives

Chung tay phòng chống dịch Covid 19

Tháng Hai 20, 2020 9:56 sáng Hôm nay ngày 20/2/2020, tổ KHXH tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về việc phòng chống dịch Covid 19 Đảm bảo an toàn khi mua và chế biến thực phẩm  

Tập huấn ra đề kiểm tra

Tháng Hai 20, 2020 9:43 sáng Hôm nay ngày 20/2/2020, Trường THCS Quảng Thuận tổ chức tập huấn ra đềkiểm tra qua https://www.cialispascherfr24.com/le-cialis-once-a-day/ phần mêm của nhà phân phối phần mềm Hương TríANH 6-KSCL LAN 1-2019