KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TUẦN 16

Phòng GD- ĐT Thị Xã Ba Đồn Trường THCS Quảng Thuận.     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TUẦN: 16 (Từ ngày 4/12/2017 đến 9/12/2017)   NỘI DUNG CÔNG VIỆC   – Tiếp tục cho giáo viên mượn sách. – Cho học sinh đọc sách, báo theo lịch tại…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TUẦN 15

Phòng GD- ĐT Thị Xã Ba Đồn Trường THCS Quảng Thuận. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TUẦN: 15 (Từ ngày 27/11/2017 đến 2/11/2017) I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC – Tiếp tục cho giáo viên mượn sách. – Cho học sinh đọc sách, báo theo lịch tại…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TUẦN 14

Phòng GD- ĐT Thị Xã Ba Đồn Trường THCS Quảng Thuận. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TUẦN: 14 (Từ ngày 21/10/2017 đến 25/11/2017) I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC – Tiếp tục cho giáo viên mượn sách. – Cho học sinh đọc sách, báo theo lịch tại…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHẦN HÀNH THƯ VIỆN TUẦN 11

Trường THCS Quảng Thuận.     KẾ HOẠCH TUẦN: 11 (Từ ngày 30 /10 đến ngày 4/11 )   NỘI DUNG CÔNG VIỆC   – Tiếp tục cho giáo viên mượn sách. – Cho học sinh đọc sách, báo theo lịch tại thư viện. – Tiếp tục làm HS thư viện. -…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ HÀNH CHÍNH THÁNG 10/2017

Trường THCS Quảng Thuận             KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ HÀNH CHÍNH THÁNG 10/2017   TT Phần hành được giao Nội dung công việc Ghi chú       1     Công tác Kế toán   Đối chiếu chứng từ với thủ quỹTổng hợp…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TUẦN: 10

Phòng GD- ĐT Thị Xã Ba Đồn Trường THCS Quảng Thuận.     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TUẦN: 10 (Từ ngày 23/10/2017 đến 28/10/2017)   NỘI DUNG CÔNG VIỆC   – Tiếp tục cho giáo viên mượn sách. – Cho học sinh đọc sách, báo theo lịch tại…