KẾ HOẠCH TUẦN 13

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13 (Từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2017) I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TUẦN 12 1.Số lượng PC: – Duy trì tốt số lượng học sinh hiện có 2.Công tác chuyên môn: a.Công tác dạy và học: – Thực hiện nghiêm túc về quy…

KẾ HOẠCH TUẦN 12

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 12 (Từ ngày 6/11 đến ngày 12/11/2017)   I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TUẦN 11 1.Số lượng PC: Hoàn thành theo yêu cầu ban phổ cập 2.Công tác chuyên môn: a.Công tác dạy và học: – Thời tiết bất thường gây khó khăn…

KẾ HOẠCH TUẦN 11

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 11 (Từ ngày 30/10 đến ngày 05/11/2017)   I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TUẦN 10 1.Số lượng PC: Hoàn thành theo yêu cầu ban phổ cập 2.Công tác chuyên môn: a.Công tác dạy và học: – Thực hiện nghiêm túc về quy chế…

Kế hoạch tuần 10

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10 (Từ ngày 23/10 đến ngày 29/10/2017)   I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TUẦN 9 1.Số lượng PC: Hoàn thành theo yêu cầu ban phổ cập 2.Công tác chuyên môn: a.Công tác dạy và học: – Thực hiện nghiêm túc về quy chế…

KẾ HOẠCH TUẦN 1

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01 (Từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2017)   I.KẾ HOẠCH TUẦN 01 1.Số lượng phổ cập: – Duy trì số lượng các lớp 100% – Vận động học sinh trở lại trường(bỏ học trong hè) 2.Công tác chuyên môn: a.Công tác dạy và học: …