Chuyên đề Tiếng Anh

1.BB LỰA CHỌN CĐCM-2019-2020 2.VĂN BẢN-NỘI DUNG 4.BBDG CĐCM anh 7 thao giang U4 a closer look 1 GA CĐ THẢO   Tác giả Hoàng Lý
hamso

CHỦ ĐỀ 3: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

CHỦ ĐỀ 3: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ   A.KIẾN THỨC CƠ BẢN : Khái niệm hàm số: Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được một…

Tuyển tập truyền kỳ mạn lục Nguyễn Dữ

NGUYỄN DỮ Truyền kỳ mạn lục Lời tựa Nhà văn Việt Nam, người xã Đỗ Tùng, huyện Trường Tân, nay thuộc Thanh Miện, Hải Dương. Thuộc dòng dõi khoa hoạn, từng ôm ấp lý tưởng hành đạo, đã đi thi và có thể đã…

Chuyên đề Toán

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN THẢO LUẬN, LỰA CHỌN CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018-2019 I. THỜI GIAN: 14 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 09 năm 2018. II. ĐỊA ĐIỂM: Văn…

Chuyên đề Hóa sinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN THẢO LUẬN, LỰA CHỌN CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018-2019 I. THỜI GIAN: 14 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2018. II. ĐỊA ĐIỂM: Văn…

Chuyên đề Lý- Tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN THẢO LUẬN, LỰA CHỌN CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018-2019 I. THỜI GIAN: 14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2018. II. ĐỊA ĐIỂM: Văn…

cong tac can bo

Từ thực tiễn các cuộc đấu tranh cách mạng 72 năm qua, Đảng ta đã có cơ sở để khẳng định vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cốt cán trong các thời kỳ cách mạng có…

Tranh dân gian Việt Nam

Đấu vật – Một bức tranh của dòng tranh d©n gian Đ«ng Hồ Tranh dân gian Việt Nam là một loại hình mỹ thuật cổ truyền của dân gian Việt Nam. Mục lục 1 Lịch sử 2 Đặc điểm 2.1 Cách vẽ, in ấn 2.2 Nguyên liệu…

Chùa Một Cột (Thời Lý)

Chùa Một Cột Chùa Một Cột hay Chùa Mật (gọi theo Hán-Việt là Nhất Trụ tháp 一柱塔), còn có tên khác là Diên Hựu tự (延祐寺) hoặc Liên Hoa Đài (蓮花臺, “đài hoa sen”), là một ngôi chùa nằm giữa lòng…

Hình tượng con rồng Việt Nam

HÌNH TƯỢNG CON RỒNG Con rồng là một hình tượng có vị trí đặc biệt trong văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam. Rồng là tượng trưng cho quyền uy tuyệt đối của các đấng thiên tử (bệ rồng,…

HƯỚNG DẪN LẬP NGÂN HÀNG ĐỀ THI

 DỮ LIỆU NGÂN HÀNG ĐỀ THI Ở CÁC TRƯỜNGTrường THCS Quảng Thuận   Kính gửi:     – Các tổ chuyên môn – Toàn thể giáo viên   Căn cứ kế hoạch năm học, kế hoạch tháng , tuần của nhà trường. Bộ phận…