Tháng 5

  Phượng bừng lên trong buổi sáng nay Hè đã tới cùng tháng 5 rộn rã Bằng lăng tím góc trời hoang hoải Ve rộn ràng báo hiệu một mùa thi   Lũ học trò ngẩn ngẩn ngơ ngơ Cứ đùa nhau và rồi thảng thốt Đã là thi…
anh7

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 5 NĂM 2018

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒNTRƯỜNG THCS QUẢNG THUẬN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                       KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI ĐỌC…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TUẦN 16

Phòng GD- ĐT Thị Xã Ba Đồn Trường THCS Quảng Thuận.     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TUẦN: 16 (Từ ngày 4/12/2017 đến 9/12/2017)   NỘI DUNG CÔNG VIỆC   – Tiếp tục cho giáo viên mượn sách. – Cho học sinh đọc sách, báo theo lịch tại…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TUẦN 15

Phòng GD- ĐT Thị Xã Ba Đồn Trường THCS Quảng Thuận. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TUẦN: 15 (Từ ngày 27/11/2017 đến 2/11/2017) I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC – Tiếp tục cho giáo viên mượn sách. – Cho học sinh đọc sách, báo theo lịch tại…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TUẦN 14

Phòng GD- ĐT Thị Xã Ba Đồn Trường THCS Quảng Thuận. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TUẦN: 14 (Từ ngày 21/10/2017 đến 25/11/2017) I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC – Tiếp tục cho giáo viên mượn sách. – Cho học sinh đọc sách, báo theo lịch tại…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TUẦN 13

Trường THCS Quảng Thuận.  KẾ HOẠCH TUẦN: 13 (Từ ngày 13/11 đến ngày 18/11 )   NỘI DUNG CÔNG VIỆC.   – Cho giáo viên mượn sách. – Tổ chức cho học sinh đọc sách, báo theo lịch tại thư viện.   LỊCH CÔNG VIỆC CỤ THỂ   Thứ Buổi…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TUẦN 12/2017

Trường THCS Quảng Thuận.     KẾ HOẠCH TUẦN: 12 (Từ ngày 6/11 đến ngày 11/11 )   NỘI DUNG CÔNG VIỆC – Tiếp tục cho giáo viên mượn sách. – Cho học sinh đọc sách, báo theo lịch tại thư viện. – Lên kế hoạch tháng 11. – Tuyên truyền…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHẦN HÀNH THƯ VIỆN TUẦN 11

Trường THCS Quảng Thuận.     KẾ HOẠCH TUẦN: 11 (Từ ngày 30 /10 đến ngày 4/11 )   NỘI DUNG CÔNG VIỆC   – Tiếp tục cho giáo viên mượn sách. – Cho học sinh đọc sách, báo theo lịch tại thư viện. – Tiếp tục làm HS thư viện. -…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN THÁNG 10/2017

Trường THCS Quảng Thuận   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THƯ VIỆN THÁNG 10/2017. – Hưởng ứng tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với chủ đề : “ Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân” – Tổ chức “Tuần…

KẾ HOẠCH THƯ VIỆN THÁNG 8,9/ 2017

Trường THCS Quảng Thuận   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THƯ VIỆN THÁNG 8, 9/2017 – Kiểm tra tình hình sách của học sinh đảm bảo đầy đủ sách cho giáo viên và học sinh giảng dạy và học tập. Riêng học sinh khối 7,8…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TUẦN: 10

Phòng GD- ĐT Thị Xã Ba Đồn Trường THCS Quảng Thuận.     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TUẦN: 10 (Từ ngày 23/10/2017 đến 28/10/2017)   NỘI DUNG CÔNG VIỆC   – Tiếp tục cho giáo viên mượn sách. – Cho học sinh đọc sách, báo theo lịch tại…

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH 2017

Thực hiện quyết định số 248 ngày 24-02/2014 của thủ tướng chính phủ về ngày sách Việt Nam . Thực hiện kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 22/2/2017 của UBND Tỉnh Quảng Bình về tổ chức ngày sách Việt Nam năm 2017 . Thực…

KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM 2017   Thực hiện quyết định số 248 ngày 24-02/2014 của thủ tướng chính phủ về ngày sách Việt Nam . Thực hiện kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 22/2/2017 của UBND…