KẾ HOẠCH TUẦN 1

Tháng Mười 11, 2017 11:02 sáng

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01

(Từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2017)

 

I.KẾ HOẠCH TUẦN 01

1.Số lượng phổ cập:

– Duy trì số lượng các lớp 100%

– Vận động học sinh trở lại trường(bỏ học trong hè)

2.Công tác chuyên môn:

a.Công tác dạy và học: 

– Đẩy mạnh công tác đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là chú trọng trong công tác dạy học theo mô hình trường học mới cho khối 8,7. Lựa chọn một số thành tố tích cực trong mô hình trường học mới để bổ sung vào phương pháp giáo dục đang thực hiện.

– Thực hiện nghiêm túc về quy chế chuyên môn về soạn bài, sử dụng đồ dùng dạy học, sử dụng công nghệ thông tin.

b.Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh năng khiếu

– Thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu theo lịch.

– Tham gia tập huấn đầy đủ

3.Công tác bồi dưỡng thường xuyên:

– Các nhóm chuyên môn triển khai xây dựng các sản phẩm, để tham hội thi mà nhóm chuyên môn phụ trách.

4.Công tác khác:

– Tham gia lao động vệ sinh , phong quang trường lớp

– GVCN xây dựng kế hoạch nội dung họp phụ huynh

5.Lịch hoạt động cụ thể

 

THỨ -NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
221/08/2017 – Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch – Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch
322/08/2017 – Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch – Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch
423/08/2017 – Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch – Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch
5    24/08/2017 – Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch – Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch
625/08/2017 – Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch – Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch
726/08/2017 Tập huấn các phần mềm e-learning

Phần mềm vneduTrường học kết nối

Phần mềm VNEdu do VNPT cung cấp

– Toàn trường học chiều- Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch
CN27/08/2017 Nghỉ Nghỉ

 

Ngày 21/08/2017                                                       Quảng Thuận,  ngày 20/08/2017

BGH ký duyệt                                                                                TTCM

 

 

Nguyễn Xuân Hải