Mai Thầy về

Tháng Năm 30, 2018 3:01 chiều

Chẳng buổi nào như buổi chiều nay    ava_160

Vẫn nói cười mà lòng nghẹn lại

Mai đây thôi đã thành kỷ niệm

Bóng thầy còn có đứng nơi đây.

 

Mai thầy về còn nhớ trường xưa

Những năm tháng đói nghèo gian khổ

Bền bỉ kiên trung gieo hạt sáng

Vững tin vào trái ngọt ngày mai

Học trò thầy có đứa lên cao

Có đứa vẫn nặng tình con chữ

Song hết thảy trước thầy bé nhỏ

Vẫn dạ thầy hai tiếng thiêng liêng

Mai thầy về sân trường lại vắng

Dáng xiêu xiêu của bóng tre ngà

Thưa nhịp lách cách trên bàn phím

Vắng tiếng giày khua bước cầu thang

Mai thầy về, tiếng nạt có to

Xin thầy cho chúng em đứng lại

Ngạc nhiên không đứa nào trốn vậy

Rúc rích cười sếp nóng bây ơi.

 

Bạn bè đồng nghiệp vui ngày tháng

Người trước, người sau vui cháu con.

Mai sau vào hội người cao tuổi

Chén thù, chén tạc, sống thanh cao./.