Nhận học bổng Tài năng Sông Gianh

Tháng Mười Một 30, 2018 3:54 chiều

Hôm nay ngay 30/11/2018 tông cty song giang. Đã trao học bổng tài năng sông giang cho nhà trường

A33C6C8D-9DD9-4E01-9B29-BBCD66ED0A45D7C8243C-FA52-4637-BB74-4B20275C3BA07C7B2FF0-1269-4C4C-A52C-6BC0F9D5A0EDC345C320-46B6-449A-BDDD-090B57A59E02