Nội dung 2( BDTX 2017- 2018)

Tháng Chín 22, 2017 7:26 chiều

Nội dung bồi dưỡng 2: Bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên các cấp, các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương( Bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện) như sau:

 

TT Bộ môn Tên chuyên đề Mục tiêu Thời gian tự học Thời gian học tập trung
Lý thuyết Thực hành
 

 

1

 

 

Toán

Dạy học các tình huống điển hình  môn Toán THCS -Cập nhật một số nội dung kiến thức mới, phù hợp với xu thế phát triển của khoa học giáo dục nói chung và định hướng đổi mới phương pháp ở trường phổ thông nói riêng-Trình bày chi tiết hơn, sâu hơn một số nội dung liên quan tới các tình huống điển hình trong dạy học môn toán ở trường THCS với nhiều ví dụ minh họa rút ra từ thực tế dạy học 15 5 10
2 Vật lý Sử dụng các bài tập và câu hỏi thực tế vào dạy học .Một số bài tập nâng cao về nhiệt Nâng cao năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho giáo viên.Nâng cao năng lực giải các bài tập phần nhiệt học cho giáo viên 15 5 10
3 Hóa học Sử dụng các bài tập và câu hỏi thực tế vào dạy học .Một số bài tập nâng cao Nâng cao năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho giáo viên.Nâng cao năng lực giải các bài tập cho giáo viên 15 5 10
 

4

 

Sinh học

Những kiến thức cơ bản nhất về sinh thái (phần 2) phục vụ giảng dạy Giúp giáo viên nắm một số kiến thức cơ bản nhất về sinh học (phần 2) phục vụ giảng dạy sinh học THCS. Tài liệu có thể sử dụng để bồi dưỡng HSG. 15 5 10
 

5

 

Thể dục

Những vấn đề cơ bản về giáo dục thể chất trong các trường THCS ở Quảng Bình Giáo viên cần nắm vững những vấn đề cơ bản về giáo dục thể chất trong các trường THCS từ đó vận dụng linh hoạt vào thực tiễn giảng dạy 15 5 10
6 CN Công nghiệp Vận dụng sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học môn công nghệ cấp THCS Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn trong môn Công nghệ ở trường THCSTriển khai việc thực hiện các chuyên đề theo hướng nghiên cứu bài học 15 5 10
7 CN Nông nghiệp Một số hình thức dạy học tích cực môn công nghệ theo hướng phát triển năng lực học sinh Giúp giáo viên soạn,  giảng bài theo hướng phát triển năng lực học sinh 15 5 10
 

8

 

Tin học

Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học Kiểm tra đánh giá kết quả học tập  theo định hướng  phát triển năng lực của người học 15 5 10