Tập huấn ra đề kiểm tra

Tháng Hai 20, 2020 9:43 sáng

Hôm nay ngày 20/2/2020, Trường THCS Quảng Thuận tổ chức tập huấn ra đềkiểm tra qua phần mêm của nhà phân phối phần mềm Hương Trí76FF71D8-E851-4825-B60E-8ADC88147007ANH 6-KSCL LAN 1-2019