Thi HKPĐ cấp cụm

Tháng Một 23, 2019 6:37 chiều

Hôm nay , ngày 23 tháng 01 năm 2019 cụm Phúc -Thuận- Thọ tổ chức hồi khỏe phụ đổng cấp cụm cho 03 trường

Trường THCS Quảng Thuận tham gia đội tuyển với cá  nội dung thi đấu cờ vua, bóng bàn,  cầu lông, đá cầu.

Kết quả : Trường THCS Quảng Thuận nhất toàn đoàn

Một số hình ảnh vận động viên thi đấu

0769BE64-AFD0-458D-9E8B-9A6C4C29E7E2 2C4D6679-33C8-48E1-9566-0A7210198C6C 6870372F-9A02-4A0E-B582-AEB6000404C6 B86B269B-CD1C-4708-B68A-715C6F9003B3 E5D96498-589A-4807-B825-837FF9269BAA B1C470DE-15B8-44BB-927C-5A4297771163 3A129BAD-8AFB-46B2-9EE1-C66BCC7849D6 B56C7A46-D0CA-4423-8891-CD26B62B0902 F955E416-0869-4F53-94E3-A4318ECEE819 C7515C06-DCC6-4109-A8BF-5EAD8BA6A87D 799863DF-3B2E-4198-80A6-F00F5F2B946D 53A003D0-FC65-4202-BDAD-A576692B3F13 0DC835EF-B76C-4957-AD37-58E143F3E75C 38199974-825D-4087-9FF3-6BA8DA7BECF5 1BCA23D4-8BE6-4CA5-86CD-15E7414BD6AA 986BF95B-02A0-4C19-AA55-16D38F22CE74 F72E9357-CE4A-4E82-A80A-0390AC0CD460 CFBC09EF-770F-4CB7-87EA-794149386693 C6BBF7D1-6B7C-4AA2-BDD0-4AF2BEB97334 9695609A-0886-41CA-8CCC-DE9506905CA4 47CA2F3B-4795-4323-916E-83A72BFE49E9 2C535880-CD32-4AAB-AE8A-1AAE0F6191CA 0279276D-8DE5-466D-A70C-2967C3C683E6

 

2C535880-CD32-4AAB-AE8A-1AAE0F6191CA