Thi sáng tạo KH KT cấp thị xã

Tháng Mười Một 23, 2018 5:06 chiều

Hôm nay ngày(23/11/2018) Phòng giáo dục đào tạo thị xã Ba Đồn tổ chức hội thi sáng tạo KHKT

 

 

C586CE4A-3378-45A0-9E05-D70A7EF69834A6EE8FE7-2FAA-470F-93BE-7385FC89400DD5B4DED9-CB20-4FC8-891C-746DEA0BE46AFBD6DE57-1C20-4660-BAA0-1CC6A84A82AFE4FF73C5-2C4E-4527-9581-C1319F48BA49B89D9314-FC5D-4DFA-8EC4-ECA4E4D888FC