Tổ chức hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức thành công tốt đẹp

Tháng Mười 12, 2018 9:36 sáng

Hôm nay (11/10/2018) được sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục – Đào tạo Thị xã Ba Đồn, trường THCS Quảng Thuận tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức và công đoàn năm học 2018 – 2019 nhằm đánh giá quá trình hoạt động của toàn trường trong năm học qua đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học mới.

9F1213F0-C866-4A8F-999E-35F31C4A999C

Về dự hội nghị  có đại diện của Đảng ủy, UBND, Hội khuyến học Phường Quảng Thuận gồm Đ/c Nguyễn Tiến Phúc- Bí thư Đảng ủy Phường Quảng Thuận,  đ/c Nguyễn Thành Công- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Phường Quảng Thuận, Đ/c Trần Đình Sơn- Chủ tịch HKH phường Quảng Thuận

Đại diện Ban cha mẹ học sinh có Chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng Phó ban Hội cha mẹ học sinh

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của năm học 2018-2019 của đ/c Trần Thị Xuân Lan -Phụ trách trường báo cáo

Tại hội nghị đã

(1) Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới của cơ quan, đơn vị; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017- 2018 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan bao gồm: Báo cáo tình hình kinh phí hoạt động hàng năm (bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác); quyết toán kinh phí hàng năm của cơ quan, đơn vị; việc quản lý, mua sắm tài sản, trang thiết bị của cơ quan, đơn vị; Giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức;

(2) Nghe ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức;

(3)  Nghe các bài tham luận của các tổ chuyên môn trong nhà trường các bài tham luận tập trung bàn biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn, các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan ;

(4) Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2018 của Ban Thanh tra nhân dân, phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020;

(5) Bầu mới  Ban Thanh tra nhân dân ;

(6) Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị ;

(7) Khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan, đơn vị có thành tích trong công tác năm học 2017-2018; phát động phong trào thi đua năm học 2018-2019 và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu đơn vị với Ban chấp hành công đoàn đơn vị.

Hội nghị cũng được nghe ý kiến của đ/c Nguyễn Tiến Phúc- Bí thư Đảng ủy Phường Quảng Thuận đại diện cho lãnh đạo địa phương trong bài phát biểu của mình đồng chí đã ghi nhận những thành công của trường đã đạt được trong năm qua và đồng thời cũng nêu ra những nhiệm vụ cần đạt trong năm mới 2018-2019, đồng chí cũng chỉ ra những giải pháp cần thực hiện gắn với các nội dung thiết thực với điều kiện của trường và gủi gắm sự tin tưởng thành công trong năm học mới./.

6C74DCB9-1FE3-40AB-9F72-513CA086C269

đ/c Trần Thị Xuân Lan – đọc báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và nhiệm vụ năm học 2018-2019

E5C63A08-A203-4636-B867-174C7058F279

đ/c Nguyễn Tiến Phúc- Bí thư Đảng ủy Phường Quảng Thuận phát biểu tại hội nghị

9717C46D-9540-4815-955E-A6285C1380E7

đ/c Phạm Thị Thúy Hằng tham luận tại hội nghị với nội dung nâng cao chất lượng mũi nhọn

C9FDD9AE-8B66-4787-A37B-4725154E3CBD

đ/c Nguyễn Thành Long – Tham luận các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà

3DEE8020-E4DC-40C3-A67C-397D28F68F86

Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 ra mắt hội nghị

AF583888-96E5-4A35-BBEB-FD3B13EE121F

 

Các thành viên ký cam kết thi đua năm học 2018-2019

5DFB98CF-0793-42C5-8435-6A9552F52F22

Phát thưởng cho đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy có thành tích cao trong công tác

Một số hình ảnh của hội nghị

0C6C93A4-AC82-45F7-8DC7-2785F3BBCCCB

516B4D8B-C826-4498-BDD6-75DD068C1F90