Chuyên đề Lý- Tin

Tháng Một 12, 2019 7:43 sáng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THẢO LUẬN, LỰA CHỌN CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2018-2019

I. THỜI GIAN: 14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2018.
II. ĐỊA ĐIỂM: Văn phòng trường THCS Quảng Thuận
III. THÀNH PHẦN:
1. Nhóm Lí – Tin gồm:
Đ/c Nguyễn Thị Bích Hạnh
Đ/c Trương Thị Trà My
Đ/c Hồ Thị Bích Thảo
2. Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn
IV. NỘI DUNG:
1. Thông qua các văn bản liên quan:
Tổ/Nhóm trưởng thông qua Công văn số 1308/SGDĐT-GDTrH ngày 9/7/2018 của Sở GD&ĐT Quảng Bình, Công văn số 441 ngày 17/10/2018 của Phòng GD&ĐT, Kế hoạch năm học của Trường THCS Quảng Thuận.
2. Thảo luận, lựa chọn chuyên đề:
Sau khi thảo luận, các thành viên Tổ/Nhóm Lí- Tin đi đến thống nhất và lựa chọn 01 chuyên đề chuyên môn thực hiện trong năm học 2018-2019 như sau:
Chuyên đề: “ Tìm hiểu về đặc điểm, nguyên tắc hoạt động và ứng dụng của Nam châm vĩnh cửu trong cuộc sống”.
3. Mục đích, nội dung và kế hoạch thực hiện:
3.1. Chuyên đề:
a. Mục đích: Vận dụng một cách linh hoạt các kiến thức thực tiễn vào bài giảng để giúp các em gần gũi với đời sống hơn từ đó kích thích sự sáng tạo, tìm tòi của học sinh.
b. Nội dung: Việc áp dụng các kiến thức thực tiễn là rất hay và phổ biến trong cả hai bộ môn Lí- Tin, đặc thù hai bộ môn này là tìm hiểu các vấn đề có liên qua đến xung quanh như “Nam châm vĩnh cửu” nhằm để đưa học sinh tới nội dung bài giảng nhanh hơn và dễ hiểu hơn.
c. Kế hoạch thực hiện:
– Thời gian thực hiện: Dự kiến vào Tháng 11/2018
– Người viết nội dung CĐ: Đ/c Hồ Thị Bích Thảo và đồng chí Nguyễn Thị Bích Hạnh.
– Người (dạy) thể nghiệm CĐ:
Đ/c Hồ Thị Bích Thảo dạy Lí lớp 9B
Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00phút cùng ngày.

Tổ/Nhóm trưởng Thư ký

Nguyễn Thị Bích Hạnh Trương Thị Trà My

BÀI SOẠN THỂ NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ
BÀI 1: Vật Lí
BÀI 21: NAM CHÂM VĨNH CỬU
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
– Mô tả được hiện tượng chứng tỏ nam châm vĩnh cửu có từ tính.
– Nêu được sự tương tác giữa các từ cực của hai nam châm.
– Mô tả đư¬ợc cấu tạo và hoạt động của la bàn.
2. Kỹ năng:
– Xác định được các từ cực của kim nam châm
– Xác định được tên các từ cực của một nam châm vĩnh cửu trên cơ sở biết các từ cực của một nam châm khác.
– Biết sử dụng được la bàn để tìm hướng địa lí.
3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, tự giác trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:
1.Giáo Viên:
– Giáo án và những tài liệu liên quan đến bài học
– 2 thanh nam châm thẳng
– Một ít vụn sắt trộn lẫn vụn gỗ
– Một nam châm chữ U
– Một kim nam châm đặt trên một mũi nhọn thẳng đứng. 1 la bàn
2. Học sinh:
Xem và chuẩn bị trước bài 22: Nam châm vĩnh cửu.
III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
1) Ổn định tổ chức
-Ổn định lớp, điểm danh
2) Kiểm tra bài cũ
-Không kiểm tra
3) Bài mới

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu từ tính của Nam châm.
– Nói đến nam châm ta thường nghĩ ngay đến đặc tính nào của nó?
– Để kiểm tra xem một thanh kim loại có là nam châm hay không ta phải làm thí nghiệm như thế nào?
– Hãy dự đoán xem các tình huống xảy ra thí nghiệm như ở C2.
– Hãy quan sát thí nghiệm, kiểm tra lại dự đoán?
– Bình thường kim nam châm khi để tự do luôn chỉ theo hướng nào?
– Nam châm có mấy cực và được quy định như thế nào?
– Giới thiệu các dạng nam châm, hãy chỉ ra các cực?
– Nhớ lại kiến thức cũ trả lời (hút được sắt)
– Đề suất cách thí nghiệm (để gần sắt hoặc luôn chỉ theo hướng)

– Nêu dự đoán (luôn chỉ theo hướng Bắc – Nam)

– Khẳng định lại dự đoán.

– Luôn chỉ theo hướng Bắc – Nam.

– 2 cực Bắc và Nam được sơn màu khác nhau .
– Nhận biết các cực của Nam châm. I. Từ tính của nam châm:
1. Thí nghiệm:
C1: Đưa thanh nam châm lại gần vụn sắt, đồng, nhôm …. Nếu hút sắt thì thanh kim loại là nam châm.
C2:
+ Nằm dọc theo hướng Nam – Bắc
+ Khi cân bằng trở lại kim nam châm luôn chỉ hướng Nam – Bắc.
2. Kết luận:
Nam châm nào cũng có hai cực: khi để tự do, cực luôn chỉ hướng Bắc gọi là cực Bắc. Còn cực luôn chỉ hướng Nam gọi là cực Nam.

Hoạt động 2: Phát hiện thêm tương tác của Nam châm .
– Trước khi làm TN, đề nghị HS cho biết C3, C4 yều làm những việc gì?

– Quan sát thí nghiệm hãy rút ra nhận xét hiện tượng?

– Nếu ta đổi đầu của thanh nam châm? hãy rút ra nhận xét?
– Hãy nêu ra kết luận về sự tương tác của hai thanh nam châm?
– trả lời

– Quan sát hiện tượng, nhận xét hút- đẩy .

– Quan sát thí nghiệm trả lời.

– Nêu kết luận: (cùng cực thì đẩy, khác cực thì hút) II.Tương tác giữa hai Nam Châm.
1. Thí nghiệm:
C3: Cực bắc của nam châm hút được cực Nam của thanh nam châm.
C4: Hai cực cùng tên đẩy nhau.
2. Kết luận:
Khi đặt hai nam châm gần nhau, các từ cực cùng tên dẩy nhau , các từ cực khác tên hút nhau.
Hoạt động 3: Vận dụng
– Hãy trả lời câu hỏi đặt ra ở đầu bài?
– Quan sát la bàn, tìm hiểu cấu tạo của la bàn, bộ phận nào chỉ hướng?
– Hãy dùng la bàn thực tế trong nhóm xác định hướng của cửa ra vào so với vị trí của nhóm.
– Người ta quy ước kí hiệu các cực của nam châm là gì ?
– Xác định các cực của nam châm?
– Nhận xét .
– Lưu ý trong thực tế có thể sơn màu đỏ, xanh.
– Giới thiệu nam châm vĩnh cửu . – Vận dụng nội dung bài học trả lời vấn đề.
– Làm việc theotổ quan sát la bàn (chỉ ra cấu tạo …)

– Nhóm thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

– Nhớ lại kiến thức ở lớp 7 trả lời.
– Quan sát hai loại nam châm .
– Nhận xét.

– Chú ý . III. Vận dụng:
C5: Có thể trên xe đã đặt một thanh nam châm.
C6: Bộ phận chỉ hướng của la bàn là kim nam châm.
Khi để tự do kim nam châm luôn chỉ theo hướng Nam – Bắc.
C7: Cực Bắc: N
Cực Nam: S
C8: Trên hình 21.5 SGK, sát với cực có ghi chữ N (cực Bắc) của thanh nam châm treo trên dây là cực nam của thanh nam châm.
4) Củng cố:
– Gọi HS đọc phần ghi nhớ
– Nêu sự tương tác giữa 2 nam châm?
5) Dặn dò và hướng dẫn học ở nhà:
– Xem bài và học bài
– Đọc phần “Có thể em chưa biết”
– Làm bài tập ở SBT từ 21.1 đến 21.6
 Hệ thống các câu hỏi SGK và bài tập trong SBT trang 26.
21.1. Đưa thanh nam châm lại gần các quả đấm cửa. Nếu quả đấm cửa nào bị thanh nam châm hút thì nó được làm bằng sắt mạ đồng còn quả đấm nào không bị thanh nam châm hút thì đó là quả đấm bằng đồng.
21.2. Có. Bởi vì nếu cả hai đều là nam châm thì khi đổi đầu, chúng phải đẩy nhau.
21.3. Dựa vào sự định hướng của thanh nam châm trong từ trường của Trái Đất hoặc dùng một nam châm khác đã biết ten cực để xác định tên các cực của thanh nam châm.
21.4. Thanh nam châm 2 không rơi, vì hai cực để gần nhau của hai nam châm có cùng tên. Trong trường hợp này, lực đẫy của nam châm cân bằng với trong lượng của nam châm 2. Nếu đổi đầu một trong hai thanh nam châm thì không có hiện tượng đó nữa.
21.5. Các từ cực của Trái Đất không trùng với các cực địa lí. Từ cực nằm gần cực Bắc địa lí là tứ cực Nam. Thật ra, la bàn không chỉ đúng cực Bắc địa lí.
21.6 C.
– Đọc và nghiên cứu nội dung của bài 22: ” Tác dụng từ của dòng điện – từ trường”
IV. RÚT KINH NGHIỆM:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ
NĂM HỌC 2018-2019
Chuyên đề chuyên môn:
“ Tìm hiểu về đặc điểm, nguyên tắc hoạt động và ứng dụng của Nam châm vĩnh cửu trong cuộc sống”.
I. THỜI GIAN: 15 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 11 năm 2018
II. ĐỊA ĐIỂM: Văn phòng trường THCS Quảng Thuận
III. THÀNH PHẦN:
1. Nhóm Lí Tin gồm:
Đ/c Nguyễn Thị Bích Hạnh
Đ/c Trương Thị Trà My
Đ/c Hồ Thị Bích Thảo
2. Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn
IV. NỘI DUNG: Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề.
1. Đánh giá giờ dạy Đ/c Hồ Thị Bích Thảo, ngày 16/11/2018:
1.1. Người dạy tự nhận xét, đánh giá:
Ưu điểm: Bản thân đã có sự chuẩn bị kỷ càng về các phương tiện hổ trợ dạy học củng như các đồ dùng dạy học cần thiết và phù hợp với nội dung bài giảng. Đi đúng trọng tâm bài giảng, biết tổ chức các hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm phù hợp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh. Học sinh hứng thú với bài giảng. Bao quát lớp tốt.
Nhược điểm: Là một giáo viên mới vào nghề nên mốt số tình huống sư phạm xử lý chưa thật sự linh hoạt.
1.2. Nhận xét, đánh giá của những người dự giờ:
– Đ/c Nguyễn Thị Bích Hạnh
+ Ưu điểm: Đồng chí thảo đã có sự chuẩn bị bài tốt, chuẩn bị các phương tiện hổ trợ dạy học củng như các đồ dùng dạy học cần thiết và phù hợp với nội dung bài giảng. Đi đúng trọng tâm bài giảng, biết tổ chức các hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm phù hợp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh. Trong hoạt động nhóm đã biết khích lệ những em học sinh yếu mạnh dạn tham gia thảo luận
+ Tồn tại: Đồng chí cầm trình bày bảng khoa học hơn để phù hợp khi lấy ví dụ.
+ Đề xuất (nếu có): Không
– Đ/c Trương Thị Trà My
+ Ưu điểm: Đồng chí Thảo nói rõ ràng có sự lôi cuốn học sinh, học sinh hứng thú trong học tập. Tổ chức các hoạt động nhóm tốt đưa lại hiệu quả cao cho giờ dạy, rèn luyện cho học sinh được khả năng thuyết trình trước đám đông.
+ Tồn tại: Đồng chí cần sử dụng các bảng phụ khoa học hơn
+ Đề xuất (nếu có): Không
3. Tổ trưởng tổng hợp ý kiến kết luận và thống nhất áp dụng chuyên đề vào dạy học:
3.1. Tổ trưởng tổng hợp ưu/nhược điểm:
+ Ưu điểm: Đồng chí thảo đã có sự chuẩn bị bài tốt, chuẩn bị các phương tiện hổ trợ dạy học củng như các đồ dùng dạy học cần thiết và phù hợp với nội dung bài giảng. Đi đúng trọng tâm bài giảng, biết tổ chức các hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm phù hợp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh. Trong hoạt động nhóm đã biết khích lệ những em học sinh yếu mạnh dạn tham gia thảo luận. Rèn luyện cho học sinh được khả năng thuyết trình trước đám đông.
+ Tồn tại: Đồng chí cầm trình bày bảng và bảng phụ khoa học hơn.
3.2. Tổ trưởng kết luận:
Nên áp dụng chuyên đề này vào thực tế dạy học, với khối lớp ……
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có)
Không
Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.
Tổ/Nhóm trưởng Thư ký

Nguyễn Thị Bích Hạnh Trương Thị Trà My

VĂN BẢN NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ:
Chuyên đề: “ Tìm hiểu về đặc điểm, nguyên tắc hoạt động và ứng dụng của Nam châm vĩnh cửu trong cuộc sống”.

1. LÝ DO THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ:
Hiện nay trong các bài giảng người ta thường vận dụng các kiến thức thực tiễ vào trong bài nhằm đưa học sinh gần gũi với cuộc sống đời thường hơn, thông qua đó giúp học sinh trả lời các câu hỏi dễ dàng và vận dụng linh hoạt hơn trong các bài tập ở nhà cũng như trên lớp. Chính vì vậy chúng tôi đã chọn đề tài này nhằm áp dụng trong môn Vật Lí và Tin học để kích thích tính tò mò, ham học hỏi và sáng tạo của học sinh.
2. MỤC ĐÍCH CỦA CHUYÊN ĐỀ
Khi áp dụng các kiến thức thực tiễn vào bài giảng sẽ giúp bài giảng sinh động hơn và không gây nhàm chán khi học các kiến thức rập khuôn và khuôn mẫu như SGK.
Với chuyên đề “ Tìm hiểu về đặc điểm, nguyên tắc hoạt động và ứng dụng của Nam châm vĩnh cửu trong cuộc sống” nhằm mục đích chính là nâng cao các kiến thức về thế giới xung quanh cho học sinh, khơi gọi được sự tìm tòi và hiểu biết của học sinh nhiều hơn nữa, qua đó tạp được sự kết nối giữa cô và trò nhiều hơn. Cuối cùng sẽ đưa học sinh đạt được mục tiêu của bài học một cách cao nhất. Kích thích sự liên tưởng và tưởng tượng của học sinh nhiều hơn trong các bài giảng.
3. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
– Đối với bài dạy Vật lí: Cần áp dụng các kiến thức về nam châm để giúp học sinh biết cách phòng tránh những lúc đi lạc phương hướng trên biển, rừng,…
– Đối với bài Tin học: Cần áp dụng các kiến thức về nam châm để giúp học sinh biết không nên để nam chân gần máy tính, biết cách bảo vệ máy tính.
MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM VĨNH CỬU
1. La bàn
La bàn là dụng cụ dùng để xác định phương hướng trong không gian nhất định.
Nó được ứng dụng nhiều trong các hoạt động đi biển, vào rừng, sa mạc, hướng bay của máy bay, tàu thủy, tàu ngầm, tên lửa, tàu vũ trụ,…

Sử dụng nam châm vĩnh cửu trong kim chỉ của la bàn
La bàn từ hoạt động dựa theo từ trường Trái Đất thì dùng cho xác định các hướng Bắc, Nam, Đông, Tây ở trên mặt Trái Đất. Trên các phi thuyền bay trong vũ trụ thì phải dùng la bàn không từ tính, để định hướng theo một đối tượng chỉ hướng nào đó, ví dụ hướng về phía Mặt Trời.
2.Máy vi tính và điện tử
Trong cấu tạo của một chiếc máy tính đuề có chứa nam châm vĩnh cửu để lưu trữ các dữ liệu trên ở cứng, và hiển thị các hình ảnh trên màn hình. Nó còn xuất hiện cả bên trong những loa nhỏ được gắn vào máy tính, ti vi, raddio,…

Sử dụng nam châm vĩnh cửu trong thiết bị loa của máy vi tính
Ứng dụng của nam châm vĩnh cửu trong các thiết bị điện tử có tác dụng điều khiển điện và kim loại đến các nơi thích hợp. Nam châm đóng vai trò trong những electron ánh sáng của màn hình ti vi, máy tính. Nam châm làm thay đổi hướng của một vài vật liệu từ tính trên một đĩa cứng trong những công đoạn đại diện cho dữ liệu nhị phân. Sau đó máy tính đọc các hướng trong mỗi đoạn của vật chất từ trường từ đó tạo thành các mã của máy tính.
3.Trong công nghiệp
Ứng dụng của nam châm vĩnh cửu có rất nhiều lợi ích trong quá trình công nghiệp. Máy phát điện dựa trên các nam châm để chuyển đổi năng lượng cơ học thành điện năng, trong khi đó lại có một số động cơ làm việc ngược lại hoàn toàn đó là sử dụng tới nam châm để chuyển đổi điện trở thành chuyển động cơ học. Nam châm trong cần cẩu được dùng để lấy và chuyển một số lượng lớn các kim loại. Còn trong máy phân loại nam châm được dùng để tách các quặng kim loại. Về ngành công nghiệp thực phẩm chúng hút các kim loại nhỏ từ các hạt ngũ cốc và các thực phẩm khác.

Sử dụng nam châm vĩnh cửu trong công nghiệp
4.Thuốc và sức khỏe
Ứng dụng của nam châm vĩnh cửu còn được sử dụng trong các thiết bị y tế như: X quang, máy MRI, máy theo dõi cơ thể,… Cũng có một vài phương pháp chữa bệnh nhờ trên từ trường để điều trị một vài bệnh: viêm khớp, máu lưu thông kém… trong liệu pháp trị bệnh này, bệnh nhân đeo nam châm vào cổ tay, vòng tay, dây truyền và lót dày.

Sử dụng nam châm vĩnh cửu trong thiết bị y tế: MÁY MRI
4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
– Từ ngày 30/10/2018 đến 06/11/2018
+ Nhóm Lí Tin nghiên cứu, phân tích, thảo luận và thực hiện bài viết chuyên đề
-Từ ngày 07/11/2018 đến 10/11/2018:
+ Đ/c Hồ Thị Bích Thảo và đ/c Nguyễn Thị Bích Hạnh hoàn thành đề cương bài viết nội dung chuyên đề.
-Từ ngày 11/11/2018 đến 15/11/2018
+ Đ/c Hồ Thị Bích Thảo và Nguyễn Thị Bích Hạnh nghiên cứu và xây dựng giáo án dạy thể nghiệm
Yêu cầu: Bám sát nội dung chuyên đề để xây dựng giáo án thể nghiệm hợp lý, phù hợp với đối tượng học sinh giải quyết được nội dung đưa ra.
-Ngày 16/11/2018:
+ Đ/c Hồ Thị Bích Thảo dạy thể nghiệm chuyên đề tại lớp 9B các đồng chí trong nhóm, trong tổ dự giờ, ghi chép, nhận xét đánh giá.
-Từ 17/11/2018 đến 17/11/2018
+ Các đồng chí giáo viên trong nhóm tiến hành trao đổi để đánh giá lại chuyên đề
Nhận xét các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung theo từng nội dung bài học
+ Đ/c Tổ trưởng kết luận và thống nhất nội dung áp dụng vào kết quả chuyên đề vào thực tế dạy học.
-Từ 18 /11/2018 đến 20/11/2018: Hoàn thành lưu hồ sơ chuyên đề.
Tổ/ Nhóm trưởng CM Người viết

Nguyễn Thị Bích Hạnh Hồ Thị Bích Thảo