KẾ HOẠCH TUẦN 11

Tháng Mười 30, 2017 3:43 chiều

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 11

(Từ ngày 30/10 đến ngày 05/11/2017)

 

I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TUẦN 10

1.Số lượng PC: Hoàn thành theo yêu cầu ban phổ cập

2.Công tác chuyên môn:

a.Công tác dạy và học:

– Thực hiện nghiêm túc về quy chế chuyên môn về soạn bài, sử dụng đồ dùng dạy học, sử dụng công nghệ thông tin.

– Tích cực dạy học theo phương pháp đổi mới, chú trọng dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong mô hình trường học mới 1 số đồng chí tăng cường dự giờ ở các lớp 7,8 theo mô hình trường học mới

– Một số bộ môn tích cực dạy bù để đảm bảo tiến độ chương trình.

– Các nhóm họp chuẩn bị bài dạy cho chuyên đề vào tháng 11

– Dạy thay cho đồng nghiệp nghỉ phép, nhiệt tình, nghiêm túc.

– đ/c Xuân Hải hoàn thành bài thi báo cáo viên , tuyên truyền viên giỏi năm 2017

– Đ/c Long đi tập huấn đánh bóng chuyền theo lịch Từ 27 đến 4/11

– Đ/c B Thủy tăng cường làm phổ cập để ký duyệt và chuẩn bị kiểm tra

– Đ/c Long triển khai hoạt động thi ST KHKT

– Đ/c X Thủy, X Hòa lên lịch BD học sinh năng khiếu.

– Đ/c Hà nghiên cứu chuyên đề

– Nhận giáo viên mới, các phần hành có thay đổi bàn giao

b.Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh năng khiếu

– Thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi các khối 6,7,8 (chương trình, bài soạn, thời gian bồi dưỡng )

3.Công tác bồi dưỡng thường xuyên:

– Tổ chức nhóm sinh hoạt chuyên môn theo chuẩn bị triển khai chuyên đề nghiêm túc.                                       – Tham gia dự giờ các tiết dạy theo  PPDH  Trường học mới để học hỏi thành tố tích cực của đồng nghiệp trong dạy học .

  1. Kiểm tra chuyên đề, toàn diện : Dự giờ đ.c Hồng Tuyết 5.Công tác khác:

– Đội bóng nam tập luyện để thi đấu

– Đón đoàn kiểm tra chuyên ngành của Sở về vào ngày 25/10

– Đón đoàn kiểm tra của Phòng nội vụ về ngày 27/10

II.KẾ HOẠCH TUẦN 11

1.Số lượng phổ cập: Hoàn thành công tác phổ cập ký duyệt và kiểm tra (30/10)

2.Công tác chuyên môn:

a.Công tác dạy và học:

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là chú trọng trong công tác dạy học theo mô hình trường học mới. Lựa chọn một số thành tố tích cực trong mô hình trường học mới để bổ sung vào phương pháp giáo dục đang thực hiện.

– Các giáo viên chủ nhiệm rà soát các đồ dùng học tập trong lớp, nhất là các lớp 7,8 cần chăm sóc cây cảnh, đồ dùng học tập, bảng biểu

– Có kế hoạch dạy bù với các môn chậm chương trình để đảm bảo đúng tiến độ chương trình tuần11

– Thực hiện nghiêm túc về quy chế chuyên môn về soạn bài, sử dụng đồ dùng dạy học, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

– Các nhóm tiếp tục công tác sinh hoạt chuyên đề theo hướng nghiên cứu bài học hoàn thành những công đoạn cuối, xây dựng bài học tối ưu để chuẩn bị thực hiện

– Nghiên cứu hồ sơ sáng tạo khoa học kỹ thuật tập dượt chuẩn bị thi

b.Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh năng khiếu

– Thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu theo lịch.

3.Công tác bồi dưỡng thường xuyên: Theo kế hoạch

  1. Kiểm tra chuyên đề, toàn diện theo QĐ của nhà trường Dự kiến đ/c Ngô Tuyết
  2. Hoạt động khác

6.Lịch hoạt động cụ thể
 

THỨ NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

2 -30/10/2017 – Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch – Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch
3- 31/11/2017 – Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch – Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch

-Dự giờ

4- 01/11/2017 – Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch – Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch
5-    02/11/2017 – Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch

 

– Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch

 

6- 03/11/2017 – Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch,

– Nhóm toán họp thống nhất kế hoạch bài dạy

– Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch

 

7-  04/11/2017 – Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch,

 

Họp tổ chuyên môn

 

CN

05/11/2017

Nghỉ

HS học nghề

Nghỉ

 

Ngày 30/10/2017                                                       Quảng Thuận ngày 29/10/2017

BGH ký duyệt                                                                                TTCM

 

Nguyễn Xuân Hải