KẾ HOẠCH TUẦN 13

Tháng Mười Một 13, 2017 5:20 chiều

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13

(Từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2017)

I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TUẦN 12

1.Số lượng PC:

– Duy trì tốt số lượng học sinh hiện có

2.Công tác chuyên môn:

a.Công tác dạy và học:

– Thực hiện nghiêm túc về quy chế chuyên môn về soạn bài, sử dụng đồ dùng dạy học, một số GV tích cực sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

– Tích cực dạy học theo phương pháp đổi mới, chú trọng dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học

– Một số GV có kế hoạch dạy bù để đảm bảo đúng tiến độ chương trình tuần 12

Tồn tại: Nhiều GV cập nhật sổ đầu bài chưa đầy đủ

b.Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh năng khiếu

– Thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu

– Nhóm CN+ Sinh + Hóa – Mỹ thuật( Hình thức) tích cực giúp đỡ học sinh để hoàn thành bài dự thi STKHKT

3.Công tác bồi dưỡng thường xuyên:

– Góp ý các tiết dạy thao giảng trong đợt 20/10 nghiêm túc, chính xác. Làm rõ được ưu điểm để học hỏi lẫn nhau, nhược điểm để khắc phục.

– Các GV tham gia thi GVDG cấp thị hoàn thành hồ sơ dự thi nạp phòng, tích cực bồi dưỡng năng lực để tham gia dự thi

  1. Kiểm tra chuyên đề, toàn diện

II.KẾ HOẠCH TUẦN 13

1.Số lượng phổ cập:

– Duy trì tốt số lượng học sinh hiện có

2.Công tác chuyên môn:

a.Công tác dạy và học: 

– Thực hiện nghiêm túc về quy chế chuyên môn về soạn bài, sử dụng đồ dùng dạy học, sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là chú trọng trong công tác dạy học theo mô hình trường học mới. Lựa chọn một số thành tố tích cực trong mô hình trường học mới để bổ sung vào phương pháp giáo dục đang thực hiện.

– Có kế hoạch dạy bù với các môn chậm chương trình để đảm bảo đúng tiến độ chương trình tuần 13

b.Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh năng khiếu

– Thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

– HS hoàn thành bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn và sản phẩm STKHKT

3.Công tác bồi dưỡng thường xuyên:

– Bồi dưỡng TX theo nội dung kế hoạch cá nhân đã đề ra

  1. Kiểm tra chuyên đề, toàn diện (đc B Thuỷ)

Kiểm tra chuyên đề theo QĐ ( Kiểm tra không báo trước)

5.Lịch hoạt động cụ thể

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
2 13/11/2017 Chuyên môn cá nhân – Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch
14/11/2017 Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch
4 15/11/2017 – Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch – Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch
5    16/11/2017 – Dạy học, bồi dưỡng theo lịch

– Nộp sản phẩm KHKT

– Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch

Văn nghệ chào mừng 20/11

6 17/11/2017 – Dạy học, bồi dưỡng theo lịch

 

– Dạy học, bồi dưỡng theo lịch

– Dự giờ đ/c B Thuỷ

7  18/11/2017 Dạy học,bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch
CN

19/11/2017

Nghỉ Tham gia tọa đàm 20/11

tại UBND Phường

 

Ngày 13/11/2017                                                       Quảng Thuận ngày 12/11/2017

BGH ký duyệt                                                                                TTCM

 

Nguyễn Xuân Hải